Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 08.01.20
Blue & Alaska
Status: ist weg

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 10.01.20
Blue & Alaska
Status: ist weg

Geschlecht: Hahn
Geschlüpft: 12.01.20
Coco & Kiwi
Status: ist weg

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 12.01.20
Blue & Alaska
Status: ist weg

Geschlecht: Hahn
Geschlüpft: 14.01.20
Coco & Kiwi
Status: ist weg

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 14.01.20
Blue & Alaska
Status: ist weg

Geschlecht: ( Henne )
Geschlüpft: 16.01.20
Coco & Kiwi
Status: ist weg

Geschlecht: Henne
Geschlüpft: 18.01.20
Coco & Kiwi
Status: ist weg

Geschlecht.: Henne
Geschlüpft: 18.01.20
Grinch & Bella
Status: bleibt/Zucht

Geschlecht: Henne
Geschlüpft: 21.01.20
Grinch & Bella
Status: bleibt/Zucht

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 16.02.20
Shrek & Wolke
Status: ist weg

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 28.03.20
Sonnyboy & Violet
Status: ist weg

Geschlecht: Hahn
Geschlüpft: 03.04.20
Sonnyboy & Violet
Status: ist weg

Geschlecht: ( Hahn )
Geschlüpft: 05.04.20
Shrek & Wolke
Status: ist weg

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 11.04.20
Jack & Cherie
Status: bleibt/Zucht

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 12.04.20
Jack & Cherie
Status: bleibt/Zucht

Geschl.: ( Hahn )RBM
Geschlüpft: 14.04.20
Grinch & Bella
Status: bleibt/Zucht

Geschl.: ( Hahn )RB
Geschlüpft: 14.04.20
Jack & Cherie
Status: ist weg

Geschl.: Henne RBM
Geschlüpft: 18.04.20
Grinch & Bella
Status: res.bis 06.06

Geschlecht: ( Henne )
Geschlüpft: 18.04.20
Simba & Via
Status: ist weg

Geschl.: ( Henne )RBM
Geschlüpft: 19.04.20
Neon & Cipsy
Status: ist weg

Geschl.: Hahn RBM
Geschlüpft: 21.04.20
Grinch & Bella
Status: bleibt/Zucht

Geschl.: ( Hahn )RB
Geschlüpft: 21.04.20
Jack & Cherie
Status: bleibt/Zucht

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 21.04.20
Star & Gala
Status: zu haben

Geschl.: ( Hahn )RB
Geschlüpft: 22.04.20
Star & Gala
Status: zu haben

Geschl.: ( Hahn )RBM
Geschlüpft: 23.04.20
Neon & Cipsy
Status: res.bis 06.06

Geschl.: Hahn RB
Geschlüpft: 24.04.20
Star & Gala
Status: ist weg

Geschl.: ( Hahn )RBM
Geschlüpft: 25.04.20
Simba & Via
Status: ist weg

Geschl.: offen RB
Geschlüpft: 27.04.20
Star & Gala
Status zu haben

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 28.04.20
Pegasus & Lyra
Status: bleibt/Zucht

Geschl.: offen RB
Geschlüpft: 29.04.20
Star & Gala
Status: zu haben

Geschl.: ( Henne )RBM
Geschlüpft: 29.04.20
Pegasus & Lyra
Status: ist weg

Geschl.: ( Henne )RB
Geschlüpft: 01.05.20
Pegasus & Lyra
Status: bleibt/Zucht

Geschlecht: Hahn
Geschlüpft: 02.05.20
Pegasus & Lyra
Status: ist weg

Geschl.: offen RB
Geschlüpft: 05.05.20
Pegasus & Lyra
Status: bleibt/Zucht

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft

in Zukunft